Gov. Stitt: Vice President to tour with communities

Gov. Stitt: Vice President to tour with communities