Hội An khắc phục hậu bão số 9, giàn hoa giấy nổi tiếng tại đây cũng đổ sập

Bão số 9 ảnh hưởng nặng nề tới nhiều địa điểm du lịch ở miền Trung, trong đó có phố cổ Hội An (Quảng Nam).