Hoàng tử cuối cùng của Lịch sử phong kiến Việt Nam và cuộc đời bi thương không ai ngờ

Hoàng tử cuối cùng của triều nhà Nguyễn không lấy vợ cũng không có con, luôn day dứt vì cuộc sống lưu vong.