Hoàng đế Việt có số phận lạ lùng, lấy vợ hơn 12 tuổi là con gái của cậu ruột

Vua Lê Thần Tông là vị vua duy nhất của các triều đại Phong Kiến Việt Nam có 2 lần lên ngôi và lấy vợ phương Tây.