Iowa prepares to play Louisville

Iowa prepares to play Louisville