Số khổ từ phim vào đời của "nghệ sĩ nghèo nhất màn ảnh Việt": Mất chồng và 4 đứa con

Cuộc đời buồn của cố nghệ sĩ Ánh Hoa khiến công chúng không thể kìm được nước mắt.