Lỡ tay đổ trứng vào đậu phụ, tưởng không ngon lại được món ngon không tưởng

Đậu phụ rẻ, trứng cũng không đắt, là những nguyên liệu vô cùng thích hợp cho những ngày phải cân nhắc chi tiêu trong gia đình.