Lộ thân thế thật cha ruột của Marcus, Trương Bá Chi từng muốn bỏ mặc cậu bé chẳng đoái hoài

Trước đó, từng có tin Marcus chính là con trai đẻ của Tạ Đình Phong. ADN của 2 người xác nhận điều này.