Lấy trai Úc kém 10 tuổi, 8X Việt mang thai chồng không cảm xúc, ôm bụng bầu làm quần quật

Những ngày đầu theo chồng sang Úc sinh sống, chị Thủy phải làm 2-3 công việc chân tay cùng một lúc từ công nhân, dọn toilet, dọn rác cho công ty đến làm nail, phục vụ cho nhà hàng.