Loạt bạn trẻ vô ý thức khi đi xem triển lãm: đụng chạm, trèo rào, giẫm lên tác phẩm,...

Những hình ảnh thiếu ý thức này đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.