Mỹ nhân 2,100 tỷ chuyên “săn đại gia”, giờ làm “máy đẻ” cho nhà ông trùm bất động sản

Từ Tử Kỳ thay 2 váy cưới. Cả hai bộ váy tiêu tốn hết 500 ngàn tệ (tương đương gần 1,8 tỷ đồng).