Mild Tuesday, return to winter midweek

Mild Tuesday, return to winter midweek