Modesto Nuts to take on Stockton Ports

The Modesto Nuts take on the Stockton Ports this weekend.