Nam diễn viên có vợ đại gia Vũng Tàu tậu nhà 7 tầng, giá 2 triệu USD ở Sài thành

Nhà mới của Kinh Quốc được anh kết hợp sinh sống và làm văn phòng để làm việc.