Người đẹp vàng tính bằng thúng bỏ showbiz làm mẹ đơn thân, mua nhà vườn "ở ẩn"

Các giống cây cũ được nữ diễn viên sưu tập từ nhiều nguồn nhờ bạn bè tìm hoặc vào sâu trong khu vực người Khmer sinh sống để xin họ bán lại.