Nhà có ngao và tôm, vợ đảm đem kết hợp lại được món ngon bất ngờ đãi khách

Không ngờ sự kết hợp giữa ngao và tôm lại có được một món ăn hấp dẫn đến thế.