Những thực phẩm phổ biến có thể khiến trẻ “chín ép”, cha mẹ cho con ăn bằng mười hại con

Có không ít thực phẩm phổ biến trong cuộc sống sẽ khiến trẻ dậy thì sớm mà cha mẹ không hề hay biết vẫn thường xuyên cho trẻ ăn.