Nhiều quy định về nghỉ việc riêng, nghỉ không lương có lợi hơn cho NLĐ

Từ 1-1-2021, người lao động sẽ có thêm nhiều trường hợp được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương và được tạo điều kiện nghỉ việc không hưởng lương theo quy định