Đẻ phòng tổng thống, cảnh bỉm sữa 5 ngày của Đông Nhi ở nhà chồng không như mơ

Sau 5 ngày lên chức bố mẹ, Đông Nhi trải lòng cảnh bỉm sữa của hai vợ chồng.