Pond Hockey Classic gets underway

Pond Hockey Classic gets underway