Rộ "cơn sốt" cắm cành cherry rừng, quả lúc lỉu lạ mắt ai cũng phải thốt lên: "Quá đẹp"!

Cành cherry rừng đang tạo nên "cơn sốt" ở chợ mạng, hàng về đến đâu được chị em mua sạch đến đó để về cắm trang trí thay hoa tươi.