Reds sign Japanese star Shogo Akiyama

Reds sign Japanese star Shogo Akiyama