San Luis Obispo law firm donates to Season of Hope

San Luis Obispo law firm donates to Season of Hope