Sao Việt đi đẻ toàn viện tư phòng Tổng thống, người lại đẻ viện công bình dân chỉ vài triệu

Giờ đây các bà mẹ nổi tiếng sẵn sàng chi hàng chục đến hàng trăm triệu cho mỗi lần sinh, đi đẻ như đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao.