Special Focus On Animal Adoption On 1st Day Of Philadelphia Auto Show

The Philadelphia Auto Show kicked off Saturday.