Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng

Cuối cùng, hình ảnh Hồ Ngọc Hà ôm chầm con trai sau khi lên chức làm mẹ lần 2 khiến ai cũng mừng cho gia đình 5 người.