Từ chối lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa lấy "thường dân", mỹ nhân chịu bạo hành suốt 10 năm

Ngô Thanh Liên có lẽ cuộc đời đã hạnh phúc hơn khi gật đầu đồng ý trước lời cầu hôn của Lưu Đức Hoa.