"Tình địch" của Tăng Thanh Hà lấy chồng sang Canada sống, ở trong nơi thế này

Hiện tại, Vân Anh có cuộc sống rất hạnh phúc và bình yên bên chồng con.