Tai heo luộc ăn không thì tẻ nhạt, đem trộn kiểu này chồng được món nhậu cực ngon

Không cần làm nộm, tai heo một mình cũng có thể thành món trộn giòn ngon, ai cũng mê.