Thất tình yêu bừa “ông chú” hơn 14 tuổi, cô gái cưới được chồng vàng mười

Nhìn ảnh đám cưới toàn vàng và xe hơi, ai nấy đều cho rằng: “Đây không phải yêu bừa mà là yêu có chọn lọc”.