Thomas Jefferson tops Amelia 33-15

Thomas Jefferson tops Amelia 33-15