Trong nhà xuất hiện những túi nhỏ hình bầu dục thế này phải vứt ngay, lý do cực sốc

Vì ưa tối nên chúng thường di chuyển đến những nơi khuất ánh sáng như trong tủ quần áo, giữa những lớp áo, sau đó thỏa thích “chén no nê” vải dệt quần áo của gia đình bạn.