TRUMP SAYS MACRON HAS NOW TAKEN BACK HIS COMMENTS ON NATO

TRUMP SAYS MACRON HAS NOW TAKEN BACK HIS COMMENTS ON NATO