Tuần lễ đen tối nhất trong năm 2020 – "Black Shopping Week"

Từ ngày 23 đến 29/11/2020 sẽ diễn ra Tuần lễ thời trang mua sắm lớn nhất trong năm được tổ chức bởi SG FASHION HUB X AEON VIETNAM.