Vợ bầu đôi định giấu, nhìn hành động của Đông Nhi, Khắc Việt phấn khích liền "lộ bài"

Biết tin Thảo Bebe có thai nam ca sĩ Khắc Việt tậu luôn 2 căn nhà ở hai thành phố lớn làm quà tặng vợ.