Vườn nhà Thanh Thảo tan hoang vì gió giật thiên tai, nhìn hình lúc trước mà tiếc

Nhìn cây bị quật ngã, đánh tan tác hết lá Thanh Thảo không khỏi xót xa.