Vermont takes down Dartmouth

Vermont takes down Dartmouth