Washington Co. sheriff responds to jail complaints

Washington Co. sheriff responds to jail complaints