WATCH: Rain chances increasing

WATCH: Rain chances increasing