WATCH: Warming trend, tracking Eta

WATCH: Warming trend, tracking Eta