Women's Flag Football Team To Debut For St. Thomas University

CBS4 photojournalist Rafael Murciano caught up with St. Thomas University's new women's flag football team.